czwartek, 5 września 2013

Czekamy na sprawiedliwość

 Polacy z Żytomierza apelują o zwrot pałacu biskupów
W wybudowanym około połowy wieku XIX przy katedrze Św. Zofii w Żytomierzu pałacu biskupim znajduje się dzisiaj Żytomierskie Muzeum Krajoznawcze. Główną część muzealnych zbiorów stanowi polska spuścizna kulturalna – kolekcje obrazów zrabowanych przez bolszewików z okolicznych dworów i pałaców polskiej szlachty na Żytomierszczyźnie. Diecezja kijowsko-żytomierska bezskutecznie zabiega o zwrot budynku. 

Z inicjatywy Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie zbieranie są w tej sprawie podpisy polskich organizacji pozarządowych. Petycją do miejscowego gubernatora poparły już prawie wszystkie polskie organizacje Żytomierza. Czytaj więcej »

Polskie media na Ukrainie walczą o odrodzenie tożsamości narodowej

Dziennikarka czasopisma Głos Polonii Tatiana Paszkiewicz uczestniczyła w warsztatach pod tytułem „Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą”, zorganizowanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Projekt sfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pierwsza część szkolenia dziennikarzy odbyła się w Lublinie od 21 do 27 lipca. Druga odbędzie się na początku września w Krakowie, Krynicy i Nowym Sączu. Uczestnicy projektu 3 września wezmą też udział w XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Ukaże się następny numer Głosu Polonii

Drodzy czytelnicy, wkrótce  prezentujemy kolejny numer naszego magazynu. Tym razem poświęciliśmy go kwestiom epokowego geopolitycznego wyboru Ukrainy. W listopadzie tego roku wschodni sąsiad Polski będzie miał szansę podpisać umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską. W ciągu 22 lat Ukraina stoi na rozdrożu... Europa czy Eurazja?.. To zresztą nie tylko ukraiński problem. Dotyczy on stabilności i bezpieczeństwa na całym świecie...

Historia uczy, że gdy Polacy byli razem z Ukraińcami, to był najmocniejszy sojusz. Rzeczpospolita w XVII wieku była najsilniejszym bastionem Europy na przełomie barbarzyńskiego świata. Jednak konflikty między Polakami i Ukraińcami zniszczyły ten bastion. Pierwotnie upadła Ukraina, wkrótce Polska. Doprowadziło to do wielu dramatów...  
 Zgoda na wykorzystanie ilustracji na okładce uprzejmie udzielona przez  Zodiak Jerzy Hoffman Film Production 

Mobilne Muzeum Jana Pawła II w Żytomierzu

Tysiące żytomierzan zwiedzili ekspozycję poświęconą pamięci Papieża

„Przybywam do Was, drodzy mieszkańcy Ukrainy, jako przyjaciel waszego szlachetnego narodu. Przybywam, kierując się miłością, żeby wszystkim dzieciom tej Ziemi, ukraińcom wszystkich kultur i religii, wyrazić szczery szacunek i przyjazn”, - z tymi słowami do narodu ukraińskiego, w czerwcu 2001 roku, zwrócił się Papież Jan Paweł II. Po 12 latach mieszkańcy Ukrainy ponownie odzyskali wspaniałą okazję przypomnieć umiłowanego Papieża i Wielkiego Polaka Karola Józefa Wojtyły.

To niezwykłe w życiu duchowym wydarzenie, odbywało się w ramach II Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijańskiego Noce Kościołów - 2013. Mobilne Muzeum Jana Pawła II, mające na celu promowanie myśli i nauczania Ojca Świętego, od 7 do 16 czerwca odwiedziło 6 miast Ukrainy - Lwów, Chmielnicki, Winnice, Berdyczów, Żytomierz i Kijów. 14 czerwca Muzeum Ojca Świętego przybyło na główny plac w Żytomierzu.
Czytaj więcej>>

Wolni z wolnymi. Polsko-ukraińska konferencja o Powstaniu Styczniowym w Żytomierzu


Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk oraz redaktor naczelny magazynu „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk  wzięli udział w konferencji „Wolni z wolnymi. Powstanie Styczniowe w perspektywie polskiej i ukraińskiej", która została zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Winnicy oraz Fundacje "Wolność i Demokracja" i "Polonia Ruthenia"

W spotkaniu, które odbyło się 25 maja 2013 roku na Uniwersytecie im. Iwana Franki w Żytomierzu, uczestniczyli JE Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, wicerektor Uniwersytetu im. Iwana Franki Natalia Sejko, przewodniczący rady Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, doktoranci historycy Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przedstawiciele polskich organizacji i mediów polonijnych
.
 
Zwracając się do publiczności Ambasador przypomniał słowa ostatniego lidera powstańców Romualda Traugutta  - „Jeśli przegramy, rzeką krwi przez nas przelanej inni zapłyną do wolności”. Te słowa, według Pana Ambasadora, się spełniły pół wieku później, gdy Polska odzyskała niepodległość. Henryk Litwin
również przekonywał publiczność, że Powstanie pod sztandarami Orła, Pogoni i Archanioła miało obudzić świadomość nie tylko Polaków ale również Ukraińców, podobnie jak i niezrealizowana do końca Ugoda Hadziacka 1658 roku.

Bardzo ciekawy był raport polskiego historyka Roberta Czyżewskiego, który od kilku lat zgłębia historię Powstania Styczniowego. Badania te zostały wyświetlone w pięknej wystawie „Wolni z Wolnymi”, wielokrotnie eksponowanej na Podolu i Żytomierszczyźnie.

Włodzimierz Iszczuk, redaktor naczelny magazynu „Głos Polonii”, wygłosił referat, w którym opowiedział o carskiej polityce "Dziel i rządź". Jak również starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Ukraińcy tak słabo poparli Powstanie Styczniowe?  

Pod koniec wydarzenia prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk, zaprezentowała zebranym specjalny numer czasopisma „Głos Polonii”, poświęcony walce narodowowyzwoleńczej 1863 roku na Rusi (Ukrainie).

W Żytomierzu mówią głośno o bohaterach Powstania 1863 roku (wideo)


21 maja w żytomierskim Domu Polskim miał miejsce wykład oraz pokaz filmowy, poświęcony 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Organizatorami imprezy wystąpili ogólnopolityczne czasopismo „Głos Polonii” i Zjednoczenie Szlachty Polskiej (ZSP) na Żytomierszczyźnie.

- 150 lat temu bohaterowie Powstania Styczniowego poszli w bój za wolność i niepodległość Ojczyzny. W Powstaniu Styczniowym aktywnie uczestniczyli nasi ziomkowie, wybitni mieszkańcy obwodu. Musimy pamiętać o ich heroiźmie... To nasza historia... Historia naszego kraju, - z takimi słowami do studentów zwróciła się prezes ZSP, Natalia Kostecka-Iszczuk. W swym wykładzie pani prezes opowiedziała o historii Powstania 1863 roku na Rusi oraz podsumowała jego znaczenie dla dzisiejszego społeczeństwa.

Studentom był również pokazany film, zrealizowany przez Muzeum Historii Polski pod tytułem «Powstanie Styczniowe - największe i najdłuższe z powstań narodowych» i prezentacja multymedialna z wystawy — 150. rocznica Powstania Styczniowego, utworzonej z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali w prezencie magazyn Głos Polonii (Popular Science Magazine), poświęcony bohaterom Powstania 1863 roku na Rusi. 

Upamiętnienie Powstańców 1863 roku w Żytomierzu

W Żytomierzu na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów Powstania Styczniowego. 


W niedzielnych uroczystościach — zorganizowanych 12 maja 2013 roku przez Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie ku czci polskich powstańców z lat 1863-1864 — uczęstniczyli: wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Damian Ciarciński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Roman Dzwonkowski, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny Jarosław Giżycki, ksiądz Jarosław Olszewski, prezes Związku Polaków Żytomierszczyzny Wiktoria Laskowska-Szczur, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu Irena Perszko, Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół „Poleskie Sokoły” na czele z kierownikiem Janem Boczkowskim a także inni przedstawiciele polskiej społeczności oraz polonijnych mediów.

Uroczystości rozpoczęły się od liturgii w  kaplicy św. Stanisława na Polskim cmentarzu w Żytomierzu. Celebrował ją kapelan Polaków Żytomierszczyzny ksiądz Jarosław Giżycki. Po Mszy, w symbolicznym dla Polaków miejscu, przy grobie Powstańca Styczniowego Ksawerego Rucińskiego, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej (ZSP) Natalia Kostecka-Iszczuk przeprowadziła uroczyste zebranie z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Rusi (Ukrainie).

W wydarzeniach wzięło udział kilkudziesięciu Polaków Żytomierza.
Uczestnicy wydarzenia oddali hołd pamięci wszystkim walczącym o wolność Ojczyzny, którzy szli do boju pod sztandarami Orła, Pogoni i Archanioła. Uhonorowano wybitnych mieszkańców Żytomierza — bohaterów walki narodowowyzwoleńczej. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie kwiatów i wieńców. Również odbyła się uroczystość zapalenia zniczy na mogile powstańca styczniowego. Czytaj więcej >>

Wydarzenie jest odpowiedzią na Apel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, aby na wszystkich powstańczych mogiłach w czas 150 rocznicy Powstania Styczniowego zapłonęły znicze polskiej pamięci.

środa, 8 maja 2013

Ukazał się nr. 2 magazynu Głos Polonii

Ukazał się Zbiór prac naukowych

Unia hadziacka w kontekście stosunków polsko-ukraińskich

W ramach tematu “Rzeczpospolita Trojga Narodów” z projektu długoterminowego o nazwie "Historia jednoczy narody", który realizuje Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie, ukazał się drukiem Zbiór prac naukowych Regionalnej międzyuczelnianej konferencji naukowo-praktycznej “Unia hadziacka w kontekście stosunków polsko-ukraińskich”. Książka ukazała się przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. 

Artykuły zamieszczony w zbiorze obejmują szeroki zakres problemów historii polsko-ukraińskiej (XV - XX w.), w szczególności stosunków Rzeczypospolitej z Kozackim Wojskiem Zaporoskim w wieku XVII. W zbiorze opublikowano również tekst Traktatu Hadziackiego z 1658 r. w językach polskim i ukraińskim. Jest to cenna pomoc dla naukowców, nauczycieli szkół podstawowych, studentów, a także wszystkich, którzy interesują się historią polsko-ukraińską. 

Do druku dopuściła Rada Naukowa Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I.Franki, Protokół Nr. 5 z dnia 25 stycznia 2013 roku.

Publikacja zbioru prac naukowych uzupełnia szereg imprez jednego z tematów Projektu "Historia jednoczy narody", który jest poświęcony Unii Hadziackiej. W jego ramach została otwarta wystawa „Równi z Równymi”, ukazał się Nr. 1 magazynu "Głos Polonii" (Popular Science Magazine), również odbyła się Regionalna międzyuczelniana konferencja naukowo-praktyczna

Kolejnym tematem projektu "Historia jednoczy narody" będzie 150. rocznica Powstania Styczniowego na Rusi (Ukrainie).


czwartek, 27 grudnia 2012

Konferencja naukowa w Żytomierzu (wideo)

Historia jednoczy narody


18 grudnia
2012 roku o 11.00 w sali konferencyjnej Żytomierskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki odbyła się Regionalna Międzyuczelniana Konferencja Naukowa poświęcona Unii Hadziackiej 1658 roku. W konferencji wzięli udział naukowcy i studenci Żytomierskiego Uniwersytetu im. I.Franki oraz Narodowego uniwersytetu pedagogicznego im. M. Dragomanowa, wśród nich habilitowany doktory nauk: Piotr Sauch, Natalia Sejko, Włodzimierz Borysenko, Iwan Jarmoszyk oraz szereg doktorów nauk, aspirantów i studentów.

Inicjatorem Konferencji naukowej była organizacja społeczna „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” wspierana przez Konsulat Generalny RP w Winnicy. Wykłady, wygłoszone przez ukraińskich historyków wydrukowane osobnym wydaniem – Zbiórem prac naukowych.

Wydarzenie zostało poświęcone historii stosunków polsko-ukraińskich. Przede wszystkim Traktatu, który był zawarty 16 września roku 1658 w Hadziaczu, w jego wyniku Rzeczpospolita Obojga Narodów miała przekształcić się w Unię trzech państw: Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego (Ukrainy). Niepowodzenie w realizacji tego projektu doprowadziło do tragicznych skutków dla Ukraińców i Polaków.

Konferencja „Hadziacka ugoda 1658 roku” jest częścią szerszego projektu  „Zjednoczenia Szlachty Polskiej” pod nazwą „Historia jednoczy narody”. Wśród tematów projektu: 150 rocznica Powstania Styczniowego na Rusi (Ukrainie) oraz antybolszewicki sojusz Petlury i Piłsudskiego w roku 1920.

poniedziałek, 12 listopada 2012

Ukazał się Nr. 1 czasopiśma "Głos Polonii"

W następnym numerze:

150 rocznica Powstania Styczniowego

Drugie wydanie naszego magazynu będzie poświęcone bohaterom walki narodowowyzwoleńczej. 

22 stycznia będzie 150. rocznica Powstania Styczniowego 1863-64 rr. W tym powstaniu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Żytomierszczyzny. W szczególności: Edmund Różycki, Apollo Korzeniowski,   Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, Zygmunt Padlewski, Anna Pustowójótówna i wielu innych naszych ziomków.


Oni wszyscy byli zaciągnięte przedstawiciele szlachetnych rodów dawnej Rzeczypospolitej. Więc jak prawdziwi szlachcice, iz poczuciem odpowiedzialności, oni rzucili się w wir walki o wolność i niepodległość... 

Oni nic nie  bali się i nie myśleli o konsekwencjach. Bóg, Honor, Ojczyzna - wartości, dla których gotowi byli oddać swoje życie. W sytuacji prawie beznadziejnej oni walczyli za własną i naszą wolność...


...I w końcu wygrali, bo w końcu autokratyczne mocarstwo upadło, a Polacy, Litwini, Ukraińcy oraz inne narody otrzymali wreszcie wolność.Musimy czcić pamięć rebeliantów Powstania Styczniowego i przypominać społeczeństwu o ich ofiarnym bohaterstwie. To jest nasza historia... Historia naszego kraju.


Włodzimierz Iszczuk, redaktor naczelny

czwartek, 13 września 2012

Magazyn "Głos Polonii" będzie opublikowany


Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie przygotowuje do publikacji pierwszy numer magazynu "Głos Polonii" Nr. 1 (wydanie specjalne)

Wydanie będzie poświęcone Ugodzie Hadziackiej, zawartej 16 września 1658 roku, która przewidywała przekształcenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w unię trzech państw: Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego.

Oprócz tego, tematem specjalnym czasopiśma będzie artykuł poświęcony 150 rocznice Polskiego Powstania Narodowowyzwoleńczego (1863 - 1864 rr.) na Żytomierszczyźnie.

Dodatkowo czasopiśmo poinformuje czytelników o działalności Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

W bliskiej przyszłości czasopismo będzie zarejestrowane w Żytomierskim Obwodowym Departamencie Sprawiedliwości. Po rejestracji, w przypadku pomyślnego rozwiązania spraw organizacyjnych i finansowych, czasopismo będzie informować czytelników o działaniach wszystkich Organizacji Polonijnych na Żytomierszczyźnie a całej Ukrainie.

150 rocznica Powstania Styczniowego

To jest nasza historia

22 stycznia będzie 150. rocznica Powstania Styczniowego 1863-64 rr. W tym powstaniu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Żytomierszczyzny. W szczególności: Apollo Korzeniowski (ojciec znanego angielskiego pisarza Josepha Conrada),  Edmund Różycki, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, Zygmunt Padlewski, Anna Pustowójótówna i wielu innych naszych ziomków.

Oni wszyscy byli zaciągnięte przedstawiciele szlachetnych rodów dawnej Rzeczypospolitej. Więc jak prawdziwe szlachcice, iz poczuciem odpowiedzialności, oni rzucili w wir walki o wolność i niepodległość... Oni nic nie  bali się i nie myśleli o konsekwencjach. Bóg, Honor, Ojczyzna - wartości, dla których oni gotowi byli oddać swoje życie. W sytuacji prawie beznadziejnej oni walczyli za własną i naszą wolność.   I w końcu wygrali, bo przecież wkrótce autokratyczne mocarstwo upadło, a Polacy, Litwini, Ukraińcy oraz inne narody otrzymali wreszcie wolność.

 Musimy chtyt pamięć rebeliantów Powstania Styczniowegoi przypominać społeczeństwu o ich ofiarnym bohaterstwie. To jest nasza historia... Historia naszego kraju... 
Złota Hramota Rządu Narodowego do ludu Ukrainy

Wystawę „Równi z Równymi” (wideo)
Gdyby Ugodę Hadziacką zawarto nie w roku 1658, a 20 lat wcześniej, do powstania Chmielnickiego w ogóle by nie doszło – powiedziała prof. Teresa Chynczewska-Hennel z Uniwersytetu Warszawskiego.

 26 czerwca 2012 w Domu Polskim w Żytomierzu otwarto wystawę „Równi z Równymi”, poświęconą Ugodzie Hadziackiej. Organizatorzy - Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

W prezentacji wzięli udział dostojni goście – konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy pan Wojciech Mrozowski, doktor habilitowany nauk historycznych Joan Jarmoszyk, doktor nauk historycznych Piotr Natykacz, sponsor projektu Waleriusz Michalśki oraz prezes Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie pani Natalia Kostecka-Iszczuk.

Bronimy honor swoich przodków


Wywiad dla niemieckiego radia (Deutschlandradio, Berlin)

Doktor Martin Sander:

-         Jakie polskie tradycje istnieją w Żytomierzu?

Włodzimierz Iszczuk-Żółkiewski:

-         Jeśli pozwolicie, zajdę z daleka. Opowiem trochę o Żytomierzu. Historycznie nasze miasto jest rozmieszczone na granicy cywilizacji. W zakresie interesów bizantyjstwa prawosławnego, rzymskiego katolicyzmu oraz świata turecko-islamskiego. Prawie 500 lat Żytomierz był posterunkiem makrochrześcijańskiej cywilizacji na granicy z islamskimi hordami Dzikiego Pola.

Pierwsze pisemne wspomnienia o Żytomierzu datują się XIV stuleciem. W których opowiada się o wyzwoleniu Żytomierza od Złotej hordy litewskimi książętami. W 1385 roku Litwa i Polska zawarły Unię w Krewie i Żytomierz wszedł pod monarszą rękę polskiego króla. W środku XV stulecia Żytomierz wspomina się w liczbie największych miast Wielkiego księstwa Litewskiego. A w 1444 roku polski król Kazimierz Jagiellończyk udzielił miastu Magdeburskie prawo.

Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoliPotomkowie szlachty polskiej bronią honor swoich przodków i popierają procesy ożywienia pamięci narodowej i tradycji szlacheckej na Żytomierszczyźnie.

-         Proszę państwo krótko powiedzieć o swojej organizacji.

Natalia Kostecka-Iszczuk

Natalia Kostecka-Isczuk (Prezes organizacji) kostecka777@gmail.com :

-          Każdy człowiek ma własną drogę do zrozumienia prawdy. Nasz kontakt z obiektywną historią odbył się przez studiowanie własnych rodowodów.  Ten proces pogłębił wiedzę o tożsamości i dał możliwość kompleksowego sprzyjmowania wydarzeń historycznych.

Wkrótce, w wyniku dialogu i dyskusji z kolegami powstała grupa inicjatywna, która podjęła decyzję o utworzeniu stowarzyszenia publicznego potomków polskiej szlachty regionu Żytomierskiego.

Nasza organizacja nazywa się „Związek szlachty polskiej”. Oficjalnie ona została zarejestrowana 2 grudnia 2010 roku. Wogóle, nasza grupa inicjatywna już od 2008 roku interesuje tradycjami szlacheckimi naszej ziemi. Ponadto nasi członkowie mają zamiłowanie do historii Rzeczypospolitej i romantyzmu eposu szlacheckiego.
Podstawą naszego Związku są grupa potomków szlachty polskiej. Większość członków naszej organizacji mają przodków polskiego szlachetnego pochodzenia przez rod ojca lub matki. Pragnę zauważyć, że nie jesteśmy organizacją której członkowie uważają się za szlachte, w rzeczywistości, niektóre z naszych członków mają stosunek do szlachty po rodowodzie matki, a nie ojca. Stąd, skupiamy się przede wszystkim na tym że mamy przodków szlacheckiego pochodzenia, a nie na tym że my sami jesteśmy właśnie szlachtą. Ponadto, drzwi naszej organizacji są otwarte dla wszystkich młodych Polaków i tych, którzy chcą dołączyć się do nauki i promocji języka polskiego, kultury i tradycji narodowych.

Zapowiedzi imprez


Wystawa "Równi z równymi"

Wkrótce, ŻOMPO Związek Szlachty Polskiej, w ramach projektu Historia łączy narody,  zaprezentuje  Wystawe Równi z równymi, która będzie poświęcona kolejnej rocznicę Ugody hadziackiej 1658 roku. Otwarcie Wystawy odbędą się w Żytomierskim Domu Polskim.


Książka łączy narody


„Związek Szlachty Polskiej” na Żytomierszczyznie prezentował serię książek dla biblioteki Żytomierskiej szkoły im. Jrosława Dąbrowskiego.


Impreza została zorganizowana 24 lutego przez Żytomierski Obwódowy „Związek Szlachty Polskiej”. W akcji uczestniczyli również  dyrektor, nauczyciele i uczniowie szkoły. Biblioteka szkoły otrzymała w dar książki polskich klasyków, przetłumaczonych na język ukraiński. W szczególności, książki Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Andrzeja Sapkowskiego i Stanisława Lema. Młodsze dzieci otrzymały książki Juliana Tuwima, Grzegorza Kasdepke i Jana Twardowskiego.

środa, 25 sierpnia 2010

Powinniśmy zdjąć połudę z oczu!

Włodzimierz Iszczuk

W maju 1997 roku Polską a Ukrainą był przyjęty dokument „Do porozumienia i jednoczenia”. Dnia 16 lipca 2003 roku Prezydenci Polski i Ukrainy przyjęli Wspólne oświadczenie «O pojednaniu – z okazji 60-tej rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu». Uporządkowywanie cmentarza Orlików we Lwowie i uszanowanie pamięci ofiar Huty Peniackiej (dnia 28 lutego 2009 roku), stały się jaskrawymi błyskami polsko-ukraińskiego pojednania i porozumienia. Ale, niestety, tylko błyskami…

Te dokumenty symboliczne zaczęły proces zbliżenia na oficjalnym i dyplomatycznym poziomach, ale masowa świadomość większości polskiego i ukraińskiego społeczeństwa i dotychczas przebywa w niewoli stereotypów i mitów. Zatem w świadomości znacznej części polityków i społeczeństw naszych krajów dominują błędne i skrzywione ustawienia w stosunku do wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości. I to jest istotnym problemem…

Czas rozbić barykady

"Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyznie" popiera polsko-ukraińskie porozumienie, pojednanie i zbliżenie.

Na Żytomierszczyznie mieszka bardzo liczna polska grupa. Działa wiele polskich organizacji, funkcjonuje Dom Polski, Polskie Towarzystwo Naukowe, wydaje się Gazetę Polską, Dzennik Berdyczówski, odrodzony został Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego, istnieje wiele rzymskokatolickich kościołów skupiających parafian w większości polskiego pochodzenia. Świadczy to o dużej aktywności miejscowych Polaków.


Polacy Żytomierszczyzny z Konsuliem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Krzysztofem Świderekom


Jednocześnie, przy takiej różnorodności życia społecznego, polski ruch, według mnie, nie wyszedł poza granice folkorystycznej, etnicznej i religijnej samorealizacji. On, jak dla mnie, nie jest miejscem narodowej dyplomacji i środowiskiem aktywnego, społecznego, kulturalnego polsko – ukraińskiego dialogu. Według mnie, realia czasu wymagają świeżych idei oraz większej aktywności i produktywności...